Els Marges
abril 2019
117

Enrera

Llistat d'articles
Editorial / Gats que fan culleres
Estudis / Víctor Sunyol o la (im)possibilitat de dir . Dolors Perarnau Vidal
Els Marges 117 - Hivern 2019
Preu paper 12 €