Els Marges
octubre 2013
101

Enrera

Llistat d'articles
Estudis / «Los cavallers a fealtat covida» . Pere Bescós
Estudis / L’amfibologia en els "Ghazals" de Hafez . Ramon Gaja , Nasser Nikoubakht , Saïd Bozorg Bigdelí , Hossein Hajarí
Estudis / La novel·la negra catalana actual: la bona salut d’un gènere . Anna Maria Villalonga
Estudis / El conformisme de l’inconformista per antonomàsia: Charles Bukowski i les revistes acadèmiques . Abel Debritto
Cartes i documents / Dos plecs poètics amb obres de Joan Timoneda i Andreu Martí Pineda . Joan Mahiques , Helena Rovira
Els Marges 101 - tardor de 2013
Preu paper 12 €