Més enllà de la ‘Font’: Saâdane Afif, l’iconòdul neo-Dadà

Joan Casellas


Enrera

Article published at
L'Avenç, num. 482, setembre 2021

Page
60

Section
Mirador

Subsection
Art

La Fundació Tàpies presenta, fins al gener, dues exposicions completament diferents però íntimament relacionades per l’aura del ready-made.

L'Avenç 482 - setembre 2021
Preu de l'article 1 €