Xavier Folch. Un amic excepcional, tota una vida.

Jordi Borja


Enrera

Article published at
L'Avenç, num. 482, setembre 2021

Page
8

Section
L'opinió

Subsection
Bitllets

L’editor i polític Xavier Folch, mort el 24 de juny passat, és evocat des de la proximitat i l’amistat per Jordi Borja.

L'Avenç 482 - setembre 2021
Preu de l'article 1 €