La paròdia de Trump

Jordi Puntí


Enrera

Article published at
L'Avenç, num. 474, desembre 2020

Page
98

Section
Mirador

Subsection
A l'última

Als Estats Units el que sorprèn és que avui dia encara puguin conviure un humor polític descordat, sense límits aparents, amb el tarannà purità d’una bona part de la societat nord-americana.

L'Avenç 474 - desembre 2020
Preu de l'article 1 €