Ex-President USA

Joma


Enrera

Article published at
L'Avenç, num. 474, desembre 2020

Page
4

Section
L'opinió

Subsection
O potser no

Joma il·lustra la pèrdua de les eleccions a la presidència dels Estats Units de Donald Trump.

L'Avenç 474 - desembre 2020
Preu de l'article 1 €