Res no és innocent, i el cinema encara menys

Imma Merino


Enrera

Article published at
L'Avenç, num. 474, desembre 2020

Page
78

Section
474

Subsection
Focus

Posar en qüestió la construcció i transmissió ideològica i moral del llegat cinematogràfic no implica censura ni ha de suposar la imposició de normes restrictives.

L'Avenç 474 - desembre 2020
Preu de l'article 1 €