La Covid-19: un xoc de generacions?

Andreu Domingo


Enrera

Article published at
L'Avenç, num. 474, desembre 2020

Page
68

Section
474

Subsection
Focus

Una de les reaccions sobre els efectes de la pandèmia ha estat subratllar la disjuntiva entre haver d’escollir a favor dels interessos dels vells o els dels joves. Pels vells estaria en joc la pròpia supervivència, tenint en compte l’al­ta mortalitat que en aquesta franja d’edat provoca el virus. Pels joves s’arrisca un fu­tur que veurien compromès pels efectes que en l’economia poden tenir les mesures adoptades per a contenir la infecció. Quin recorregut té aquesta fractura en la construcció d’un món millor, i com es concretaria a Catalunya?

L'Avenç 474 - desembre 2020
Preu de l'article 1 €