Drets civils i polítics, en la societat desconjuntada

Adam Majó


Enrera

Article published at
L'Avenç, num. 474, desembre 2020

Page
62

Section
474

Subsection
Focus

La facultat d’establir l’equi­libri entre salut i llibertat no pot quedar exclusivament en mans de governants i judicatura sinó que necessita el contrapès, no només dels parlaments, sinó també de la societat civil organitzada, capaç d’identificar arbitrarietats i abusos de poder i evitar la normalització de mesures de caràcter excepcional. En aquest sentit, totes les mancances que vulgueu, el paper de les entitats i moviments de defensa dels drets fonamentals i el de la premsa han estat decisiu per modular la presa de decisions i per fer rectificar als responsables polítics.

L'Avenç 474 - desembre 2020
Preu de l'article 1 €