De les humanitats i l’inútil

Mar Rosàs


Enrera

Article published at
L'Avenç, num. 474, desembre 2020

Page
57

Section
474

Subsection
Focus

Rosàs reprèn un article que l’escriptora Mari­lynne Robinson va publicar, al final de la primavera, a la New York Review of Book on crtiticava el paper que ha tingut en tot plegat la universitat, que, en general, s’ha «doblegat davant la devaluació dels estudis humanístics» imposada pels seus departaments d’Economia i les escoles de Negocis.

L'Avenç 474 - desembre 2020
Preu de l'article 1 €