Literatura
octubre 2019
461

Simona Škrabec


Totes aquestes paraules, convertides en pols

A la novel·la Sis nits d'agost, Jordi Lara reconstrueix, sense condescendència i sense adoptar una mirada externa, la desaparició de Lluís Maria Xirinacs, que l’agost del 2007 va pujar a la muntanya per deixar-s’hi morir d’inanició.

L'Avenç 461 - octubre 2019
Preu de l'article 1 €