Focus
octubre 2019
461

Saida Palou Rubio


L'esdevenidor turístic de Cataluya

El foment turístic va tenir una significativa rellevància a la vida política i sociocultural de principis del XX. La celebració de dos congressos de turisme a Catalunya (els anys 1919 i 1921), així com la tasca realitzada per la Sociedad de Atracción de Forasteros a la ciutat de Barcelona (1908-1936), demostren la relle­vància d’aquest fenomen en la història del país. La celebració dels congressos de turisme posa de manifest la vitalitat d’un sector, la seva capacitat d’organització i mobilització social i una visió certament moderna de la indústria de forasters, que en aquells moments tot just estava despertant.

 

Sagrada Familia 1920

Sagrada Família, 1920
 
L'Avenç 461 - octubre 2019
Preu de l'article 1 €