Apoteosi del Kitsch

Enric Sòria


Enrera

Article published at
L'Avenç, num. 460, setembre 2019

Page
62

Section
Mirador

Subsection
Cartes de prop

El número 60 de la revista "L’espill" està, com de costum, atapeït de coses interessants, com l’il·luminador article de Josep J. Conill sobre «Extraterritorialitat literària i minorització lingüística», o la revisitació crítica que fa Enzo Traverso de la figura grandiloqüent de Claude Lanz­mann, article que connecta de forma tangencial, però insidiosa, amb el recull de textos que formen el nucli de la publicació, «L’apoteosi del kitsch».

L'Avenç 460 - setembre 2019
Preu de l'article 1 €