El vertigen dels dies

Gustau Muñoz


Enrera

Article published at
L'Avenç, num. 460, setembre 2019

Page
14

Section
L'opinió

Subsection
Avançament editorial

En aquest text que oferim com avançament del llibre de Gustau Muñoz "El vertigen dels dies" i que publica L'Avenç, trobem la reflexió de l'autor davant la deriva actual guiada per una dreta extrema.

L'Avenç 460 - setembre 2019
Preu de l'article 1 €