Barnes versus McEwan

Jordi Puntí


Enrera

Article published at
L'Avenç, num. 458, juny 2019

Page
74

Section
Mirador

Subsection
A l'última

Jordi Puntí parla de dos dels més destacats components del British Dream Team literari, Julian Barnes i Ian McEwan.

L'Avenç 458 - maig 2019
Preu de l'article 1 €