Un plebiscit quotidià?

Enric Sòria


Enrera

Article published at
L'Avenç, num. 457, maig 2019

Page
63

Section
Mirador

Subsection
Cartes de prop

L'editorial Afers ha publicat "El pensament nacional a Europa. Una història cultural", de Joep Leers­sen. El llibre proposa un objectiu molt ambiciós: oferir-nos «una història cultural del pensament nacional a Europa» i presta molta atenció a l’expansió dels este­reotips nacionals del Renaixement al Barroc.

L'Avenç 457 - Maig 2019
Preu de l'article 1 €