1939. L’abans i el després

Enrera

Article published at
L'Avenç, num. 457, maig 2019

Page
7

Section
L'opinió

Subsection
Aquest mes

La mostra commemora els 80 anys de la fi de la Guerra Civil. Dins el projecte Memòria en Xarxa, la Xarxa de Museus Locals de la Diputació de Barcelona presenta una exposició dispersa en el territori. Amb la selecció d’objectes de les col·leccions de 25 museus de la província de Barcelona s’ha creat un relat compartit al voltant de tres eixos temàtics: la salvaguarda del patrimoni, guerra i repressió i simbologia del canvi.

L'Avenç 457 - Maig 2019
Preu de l'article 1 €