Sostre de vidre

Enric Sòria


Enrera

Article published at
L'Avenç, num. 456, abril 2019

Page
73

Section
Mirador

Subsection
Cartes de prop

Sòria fa un recorregut entre diferents representants del Modernisme català i conclou que va quedar estroncat, o esterilitzat, abans de l’avantguarda.

L'Avenç 456 - abril 2019
Preu de l'article 1 €