Engels vs Cerdà, Revolució i reforma a la ciutat del segle XIX

Oriol Nel·lo


Enrera

Article published at
L'Avenç, num. 456, abril 2019

Page
42

Section
456

Subsection
Focus

L'autor, tot partint de les obres d’Engels i Cerdà, reflexiona sobre les dues visions que l’un i l’altre representen davant la ciutat industrial: la inviabilitat de millorar la ciutat sense transformar abans la societat (Engels), la possibilitat d’utilitzar la millora de la ciutat com a mecanisme per permetre l’avenç de la societat (Cerdà). Es tracta d’una alternativa que ha tingut una rellevància central en l’evolució posterior de l’urbanisme i que encara avui se segueix interpel·lant amb força.

L'Avenç 456 - abril 2019
Preu de l'article 1 €