Dora Maar a Catalunya

Victoria Combalía


Enrera

Article published at
L'Avenç, num. 456, abril 2019

Page
58

Section
456

Subsection
Focus

Dora Maar, fotògrafa i amant de Picasso, va anar a Tossa de Mar el 1933. Victoria Combalia segueix els seus passos en l'estada a Catalunya i comenta les imatges que va captar.

L'Avenç 456 - abril 2019
Preu de l'article 1 €