Museu Abelló

Enrera

Article published at
L'Avenç, num. 451, novembre 2018

Page
54

Section
Mirador

Subsection
Mirador zero

El Museu Abelló, reformat als anys 1990, acull una part del fons de la col·lecció que el pintor i col·leccionista Joan Abelló (1922-2008) va donar a la seva ciutat natal.

L'Avenç 451 - novembre 2018
Preu de l'article 1 €