Decadentistes i companys de viatge

Vicenç Pagès Jordà


Enrera

Article published at
L'Avenç, num. 451, novembre 2018

Page
56

Section
Mirador

Subsection
Literatura

Es publica una antologia de contes del tombant de segle XX (Males Herbes), d’autors que van de Rusiñol a Martínez Ferrando, i que recull obres que no encaixen en el Modernisme ni en el Noucentisme, però que es poden inscriure en el “decadentisme”, entès aquest com una actitud individual més que com un credo compartit.

L'Avenç 451 - novembre 2018
Preu de l'article 1 €