L’impacte social i moral de la crisi

Dolors Comas d'Argemir


Enrera

Article published at
L'Avenç, num. 451, novembre 2018

Page
10

Section
L'opinió

Subsection
Bitllets

Ara fa deu anys que va esclatar la crisi financera del 2008. El seu impacte s’ha traduït en un increment de les desigualtats, el patiment de la gent, una crisi de la representativitat política i un perill creixent d’exclusió social. Podem trobar solucions o, si més no, sortides a aquesta situació?

L'Avenç 451 - novembre 2018
Preu de l'article 1 €