Fer parlar Boccaccio

Joan Todó


Enrera

Article published at
L'Avenç, num. 450, octubre 2018

Page
69

Section
Mirador

Subsection
Llegir escrivint

L'editorial Puctum acaba de treure el "Decameró" de Giovanni Boccaccio, traduït per M. Aurèlia Capmany. Els relats que s'expliquen giren sovint al voltant del capteniment femení i de les relacions entre els sexes; reivindiquen el desig juvenil contra els matrimonis forçosos i ataquen la falsa moral clerical.

L'Avenç 450 - octubre 2018
Preu de l'article 1 €