Capítol 9

Joan-Lluís Lluís


Enrera

Article published at
L'Avenç, num. 450, octubre 2018

Page
20

Section
L'opinió

Subsection
Els invisibles

Joan Lluís Lluís ens relata les dificulats d'oficialitzar el canvi del seu nom francès a la forma catalana.

L'Avenç 450 - octubre 2018
Preu de l'article 1 €