Els Jocs fFlorals de Canprosa

Enrera

Article published at
L'Avenç, num. 450, octubre 2018

Page
8

Section
L'opinió

Subsection
Aquest mes

Amb el títol d’Epicentre Rusiñol, enguany s’organitza una exposició, es programen al TNC "Els Jocs Florals de Canprosa" (amb direcció de Jordi Prat i Coll) i "La niña gorda" (de Jordi Oriol a partir de l’obra de Santiago Rusiñol i amb direcció de Xavier Albertí), així com un seguit d’activitats per tota la ciutat.

L'Avenç 450 - octubre 2018
Preu de l'article 1 €