Obrir les portes del temps

Natàlia Cantó-Milà
Joan Fuster Sobrepere


Enrera

Article published at
L'Avenç, num. 436, juliol 2017

Page
52

Section
Mirador

Subsection
Literatura

“L’estació de Portbou” de Jordi Carrió i Manel Esclusa, publicat per Curbet, és un llibre de poemes i fotografies que, a partir d’un indret desolat i indissolublement lligat a Walter Benjamin, proposa una reflexió sobre Europa i allò que les fronteres representen avui.

L'Avenç 436 - juliol/agost 2017
Preu de l'article 1 €