Ovelles de la meva vida

Anna Ballbona


Enrera

Article published at
L'Avenç, num. 436, juliol 2017

Page
12

Section
L'opinió

Subsection
Disbarats

Arran de la notícia del robatori i violació d'una ovella a Girona, Anna Ballbona recorda la relació que tenia amb les ovelles del seu pare, quan era petita.

L'Avenç 436 - juliol/agost 2017
Preu de l'article 1 €