L’església i la Guerra Civil: 80 anys de la «Carta col·lectiva»

Hilari Raguer


Enrera

Article published at
L'Avenç, num. 436, juliol 2017

Page
26

Section
436

Subsection
Focus

La «carta col·lectiva» per antonomàsia és la que, amb data del primer de juliol de 1937, ara fa 80 anys, van publicar els bisbes espanyols per justificar la revolta militar de feia un any. Cap altre document de l’episcopat espanyol no ha tingut tanta ressonància, tants entusiasmes, tantes crítiques.

L'Avenç 436 - juliol/agost 2017
Preu de l'article 1 €