Un raig de tinta de calamar

Joan Todó


Enrera

Article published at
L'Avenç, num. 434, maig 2017

Page
57

Section
Mirador

Subsection
Llegir escrivint

“Memòria personal”, Joseph Conrad volia ensenyar-nos de la seva vida, com volia distanciar-se del nacionalisme dels seus ancestres, com volia afermar el seu vincle amb la llengua anglesa i com va viure tres vides, com a polonès, com a mariner i com a escriptor.

L'Avenç 434 - maig 2017
Preu de l'article 1 €