El rapte de Nicole

Anna Ballbona


Enrera

Article published at
L'Avenç, num. 433, abril 2017

Page
6

Section
L'opinió

Subsection
Els disbarats

Seguint la sèrie de relats originats a partir d'una notícia curiosa, però real, Anna Ballbona comenta i fabula sobre com una senyora passa la nit de cap d'any tancada en un supermercat a França.

L'Avenç 433 - abril 2017
Preu de l'article 1 €