La independència de Catalunya, la crisi i les emocions polítiques

Andrew Dowling


Enrera

Article published at
L'Avenç, num. 433, abril 2017

Page
50

Section
433

Subsection
Focus

Nous moviments socials han crescut a partir dels amplis canvis socioculturals de la transició postfordista. Un d'ells és la identitat, amb una gran capacitat mobilitzadora. El moviment independentista ha tingut un gran èxit a l’hora de canalitzar tot un ventall de respostes emocionals. La preponderància de l’emoció sobre l’anàlisi racional ha facilitat l’expressió social a les Diades, però ha tingut poc efecte en altres contextos.

L'Avenç 433 - abril 2017
Preu de l'article 1 €