Mil-i-una nits de Mequinensa

Pau Vidal


Enrera

Article published at
L'Avenç, num. 429, desembre 2016

Page
6

Section
L'opinió

Subsection
Bitllets

En ocasió del 75è aniversari del naixement de Jesús Moncada, Pau Vidal lloa la seva figura, tant a nivell humà com literari. Malgrat que la seva obra evoqui el seu petit món local de la seva Mequinensa natal, el seu caràcter universal és innegable. Autor singular i perfeccionista fins a l'extrem, ha deixat una petjada inesborrable en la literatura catalana actual.

L'Avenç 429 - desembre 2016
Preu de l'article 1 €