El soroll del temps

Joaquim Rabaseda


Enrera

Article published at
L'Avenç, num. 427, octubre 2016

Page
68

Section
Mirador

Subsection
Música

Julian Barnes narra tres escenes de la vida de Dmitri Xostakóvitx en la seva última novel·la, traduïda al català fa uns mesos.

L'Avenç 427 - octubre 2016
Preu de l'article 1 €