Albert Garcia Espuche, de la Ciutadella al Born

Josep M. Muñoz


Enrera

Article published at
L'Avenç, num. 427, octubre 2016

Page
18

Section
L'opinió

Subsection
L'entrevista

Albert Garcia Espuche (Barcelona, 1951) és historiador. Malgrat el seu interès per les lletres, en arribar a la universitat va optar per estudiar Arquitectura, professió que exercí poc. El 1980 va decidir orientar-se definitivament cap a l’estudi de la història, que ha centrat sobretot en l’anàlisi de la societat, l’economia i la cultura de la Barcelona preindustrial, situades en el context de Catalunya. Després de doctorar-se el 1987 amb una tesi sobre "Barcelona a principis del segle XVIII. La Ciutadella i els canvis en l’estructura urbana", s’incorporarà a l’Olimpíada Cultura, des d’on va comissariar les exposicions dedicades al Modernisme i al “Quadrat d’Or”. Poc després, va ser nomenat cap d’exposicions del CCCB, on creà el Premi Europeu de l’Espai Públic Urbà. L’any 2005, Espuche fou nomenat director científic de les excavacions que es realitzaven a l’antic Mercat del Born, tasca que marcarà decididament la seva trajectòria posterior. Entre els seus estudis, gairebé tots ells premiats, destaquen, entre d’altres, "Un siglo decisivo. Barcelona y Cataluña, 1550-1640" (1998); "La Ciutat del Born: economia i vida quotidiana a Barcelona, segles XIV a XVIII" (2009). Tot i estar actualment jubilat, no ha abandonat la tasca investigadora.

L'Avenç 427 - octubre 2016
Preu de l'article 1 €