Diògenes o una manera d’estar en el món

Susanna Portell


Enrera

Article published at
L'Avenç, num. 422, abril 2016

Page
66

Section
Mirador

Subsection
Art

En temps de soroll i superficialitats ens aturem a escoltar la lliçó d’un savi grec, Diògenes de Sinop. Vint artistes ens acompanyen, al Centre d’Art Tecla Sala.

L'Avenç 422 - abril 2016
Preu de l'article 1 €