Àlbum Shakespeare

Núria Santamaria


Enrera

Article published at
L'Avenç, num. 409, febrer 2015

Page
65

Section
Mirador

Subsection
Teatre

Des de la tardor passada, un seguit de muntatges de Shakespeare han coincidit a la cartellera. Tots plegats es drecen com un expressiu mirall del teatre que s’estrena ara a Barcelona. Dos d’aquests títols, "Timó d’Atenes" i "El somni d’una nit d’estiu", ho il·lustren.

L'Avenç 409 - ferbrer 2015
Preu de l'article 1 €