Darrere els filats

Susanna Portell


Enrera

Article published at
L'Avenç, num. 409, febrer 2015

Page
68

Section
Mirador

Subsection
Art

El Museu Memorial de l’Exili, de la Jonquera, dóna a conèixer els dibuixos de Josep Narro realitzats en els camps de concentració del Rosselló (1939-1941).

L'Avenç 409 - ferbrer 2015
Preu de l'article 1 €