Aina Clotet, en la pell dels altres

Pere Antoni Pons


Enrera

Article published at
L'Avenç, num. 408, gener 2015

Page
48

Section
Mirador

Subsection
Protagonistes imminents

Aina Clotet, una actriu en qui la raó i l'instint es reparteixen l'aproximació als personatges, ha reflexionat a fons sobre la seva vocació.

L'Avenç 408 - gener 2015
Preu de l'article 1 €