El documental com a resistència en contra del poder i l’oblit

Imma Merino


Enrera

Article published at
L'Avenç, num. 408, gener 2015

Page
65

Section
Mirador

Subsection
Cinema

"Ciutat morta", de Xavier Artigas i Xapo Ortega, aporta una investigació rigorosa per desmuntar el muntatge judicial i policial de l’anomenat cas 4-F.

L'Avenç 408 - gener 2015
Preu de l'article 1 €