El passatge Mas de Roda

Julià Guillamon


Enrera

Article published at
L'Avenç, num. 408, gener 2015

Page
12

Section
L'opinió

Subsection
El barri de la plata

Comencem la sèrie d’onze relats, que durant el 2015, permeten a l’autor, el crític i escriptor Julià Guillamon, indagar sobre el barri de la seva infantesa i joventut, al Poblenou, i reconstruir, un paisatge físic i humà d’un dels barris que han configurat la Barcelona moderna. El barri que ell anomena de la Plata, on va viure fins als trenta anys, amb una forta presència d’immigració valenciana, arribada a Barcelona abans i després de la guerra civil, en un entorn industrial. Literatura, cinema, memòria es combinen en aquesta sèrie per fer reviure un sector de la vida barcelonina.

Aquest projecte compta amb el suport de l'Institut de Cultura de Barcelona.

L'Avenç 408 - gener 2015
Preu de l'article 1 €