Coses que hem après del 9N

Jordi Muñoz


Enrera

Article published at
L'Avenç, num. 408, gener 2015

Page
6

Section
L'opinió

Subsection
Bitllets

La votació del 9 de novembre passat, com tots els processos electorals, ens aporta molta informació i permet extreure algunes conclusions rellevants, que es resumeixen en una combinació de fortaleses i febleses de resultat incert.

L'Avenç 408 - gener 2015
Preu de l'article 1 €