La literatura sobre la immigració a Catalunya al segle XXI

Andreu Domingo


Enrera

Article published at
L'Avenç, num. 408, gener 2015

Page
28

Section
408

Subsection
Focus

Amb el nou mil·leni i el boom de la immigració internacional, la situació de buit literari que existia sobre el fenomen es va capgirar completament i va donar lloc a una creixent producció sobre els nous fluxos immigratoris.

L'Avenç 408 - gener 2015
Preu de l'article 1 €