Les "liaisons" amistoses i «La Mirada» indiscreta: l’Obi i el Príncep

Maria Campillo


Enrera

Article published at
L'Avenç, num. 404, setembre 2014

Page
63

Section
Mirador

Subsection
Literatura

L’edició d’un volum de correspondència entre Armand Obiols i Josep Carner, entre 1947 i 1953, ens permet conèixer bé, en primer pla, figures de primer ordre sobre un paisatge de fons, el d’un exili que s’allarga i es fragmenta en mil bocins.

L'Avenç 404 - setembre 2014
Preu de l'article 1 €