"Els sots feréstecs", un paisatge mental

Alan Yates


Enrera

Article published at
L'Avenç, num. 402, juny 2014

Page
24

Section
402

Subsection
Focus

El protagonista de la novel·la de Raimon Casellas, ara traduïda a l’anglès, és el pare Llàtzer, un sacerdot desterrat per heretgia doctrinal en una parròquia muntanyenca, aïllada i endarrerida, i que s’esforça a aconseguir la redempció personal tot portant la salvació al seu ramat primitiu, taciturn i rural. L’atavisme hostil i mut d’aquella gent és només pertorbat per la prostituta local, la Roda-soques, que encarna totes les forces contra les quals s’adreça la missió reformadora del capellà. L’ambigüitat envolta el desenllaç d’aquest conflicte.

L'Avenç 402 - juny 2014
Preu de l'article 1 €