La díficil construcció de la sobirania europea

Andreu Missé


Enrera

Article published at
L'Avenç, num. 400, abril 2014

Page
46

Section
400

Subsection
Focus

En els darrers mesos, tant a Alemanya com a França, sorgeixen iniciatives que van en la mateixa direcció: potenciar la integració política i social dels països de l’euro. Així, mentre que el grup Glienecker sosté que “cap dels problemes fonamentals que estan en el transfons de la crisi de l’euro no s’ha resolt –ni la crisi bancària, ni la crisi del deute sobirà, ni la crisi de competitivitat”, el grup Eiffel considera que “la lluita contra les desigualtats i l’exclusió i l’augment del capital humà a través de l’educació, la formació i la innovació” han de situar-se en el cor del projecte europeu.

L'Avenç 400 - abril 2014
Preu de l'article 1 €