Els papers d’Esther Tusquets: el fons de la qüestió

Vicenç Ruiz Gómez


Enrera

Article published at
L'Avenç, num. 399, març 2014

Page
4

Section
L'opinió

Subsection
Bitllets

L’adquisició per la Generalitat d’una part del fons documental de l’editorial Lumen i el seu dipòsit a la Biblioteca de Catalunya mou l’Associació d’Arxivers a plantejar una reflexió al respecte.

L'Avenç 399 - març 2014
Preu de l'article 1 €