Arxius i identitat

Les reflexions d’un historiador

Borja de Riquer


Enrera

Article published at
L'Avenç, num. 399, març 2014

Page
24

Section
399

Subsection
Focus

Convidat a parlar en un congrés de professionals de l’arxivística sobre la qüestió dels arxius i la identitat, l’autor reflexiona sobre el tema a partir de les seves experiències personals com a investigador als arxius històrics i, també, de la seva participació com a membre de les dues comissions mixtes Govern espanyol–Generalitat de Catalunya que van haver d’informar sobre la documentació catalana dipositada a l’Arxiu de Salamanca. A més, exposa les seves preocupacions sobre l’accés a la documentació històrica, entès com un dret democràtic que no sempre és respectat. En efecte, el funcionament dels arxius històrics, sobretot els de titularitat pública, ha estat sotmès a importants interferències de caràcter polític en nombrosos països, dels quals n’esmenta alguns casos preocupants i ben recents. Finalment, l’autor es refereix a la relació entre els arxius, el poder i la identitat, partint de la premissa que els arxius històrics no sols han de servir per custodiar la memòria històrica d’un país, sinó que també s’han de vincular als valors i a la identitat cívica i política de què s’ha dotat la societat. La identitat d’unes institucions públiques com són els arxius històrics no només és nacional, sinó que és també democràtica, i ha d’estar al servei dels ciutadans, i no del poder.

L'Avenç 399 - març 2014
Preu de l'article 1 €