Miquel Barceló, estudiós d'exterminis

Josep M. Muñoz


Enrera

Article published at
L'Avenç, num. 393, setembre 2013

Page
12

Section
L'opinió

Subsection
L'entrevista

Miquel Barceló Perelló (Felanitx, 1939) és historiador. A finals dels anys cinquanta va anar a Barcelona a estudiar filologia a la universitat, amb la intenció d’esdevenir un escriptor. D’aquella vocació inicial n’ha quedat com a testimoni un llibre de poemes ("Així sia: elegies irremeiables", Moll, 1957). A principi dels anys seixanta es va establir a Nova York, on va fer de professor a diverses universitats. L'any 1970 se li va declarar la malaltia que l’ha acompanyat d’aleshores ençà, i va retornar a Barcelona, on es va integrar com a professor a la Universitat Autònoma, on ha estat catedràtic d’història medieval. El seu gran tema d’estudi ha estat la societat andalusina, i la seva destrucció a través de la dita «reconquesta» cristiana. Al respecte, ha qüestionat intel·lectualment la noció de la irreversibilitat de la unitat espanyola, associada a la noció de «reconquista» per la historiografia espanyola des de mitjan segle XIX. Com a investigador ha dedicat una atenció especial a l’arqueologia medieval, i als sistemes hidràulics de les societats andalusines, amb prospeccions a les Balears, a Andalusia i al Iemen. "Amb Arqueología medieval. En las afueras del ‘medievalismo’" (Crítica, 1988) inicia una sèrie de llibres, que recullen els seus estudis sobre arqueologia hidràulica. A més, ha reflexionat sobre l’extermini de societats no europees, en articles a L’Avenç, a L’Espill i a Faventia, i en el pròleg a una edició catalana de Bartolomé de Las Casas (PUV, 2008). Va contribuir també a "Notícia nova de Catalunya" amb un text sobre Vicens i Soldevila. En els darrers anys ha aplegat en un sol volum els seus articles periodístics ("El país llamado deseo", Ensiola, 2006) i ha publicat dos llibres de narrativa breu, "El terme de Manacor" (Ensiola, 2007) i "Trenc d’alba" (La Magrana, 2009), amb un rerefons biogràfic.

L'Avenç 393 - setembre 2013
585,14 kB