Quan a Gibraltar es parlava català

Martí Crespo


Enrera

Article published at
L'Avenç, num. 393, setembre 2013

Page
32

Section
393

Subsection
Focus

Catalans i menorquins es van instal•lar a Gibraltar des del segle XVII i clar exemple d'això són tres indrets que podrien donar peu a parlar de les relacions entre els Països Catalans i aquest disputadíssim territori als sud de la península Iberica: l'anomenat Catalan Bay, el cementiri principal -amb làpides d'origen mutlicultural- i les muralles de la castigada porta de terra de la ciutat.

L'Avenç 393 - setembre 2013
Preu de l'article 1 €